391 FEYCONIT

Vodou ředitelný jednovrstvý lak s aktivní ochranou proti korozi. Na ocelové povrchy v ocelářství a výrobě zařízení pro    vnitřní použití. Velmi dobrá odolnost proti korozi na ocelových podkladech. Lze přelakovat rozpouštědlovými i vodou ředitelnými laky.

                 

TL
Použití
jednovrstva