505 FEYCOPOX

Dvousložkový epoxidový základ obsahující rozpouštědla s aktivní ochranou proti korozi. V ocelářství, ve strojírenství, výrobě zařízení a nádrží, tam kde je na oceli, pozinkované oceli nebo hliníku požadována výborná přilnavost a protikorozní ochrana.

TL
Použití
základ