533 FEYCOPOX

Dvousložkový epoxidový lak s železitou slídou obsahující rozpouštědla. Jako mezivrstva a krycí nátěr v ocelářství, ve strojírenství, výrobě zařízení, výrobě potrubí a nádrží. Velmi dobrá ochrana proti korozi.

TL
Použití
mezivrstva
vrchní